تیم حرفه ای

تیم اجرایی
بوم کار

ما در بوم کار یک  ” خانواده بزرگ ” از متخصصین هستیم .

افراد حرفه ای

تیم رهبری ما

ما تجربه کار با مشاغل بزرگ و کوچک را داریم و آماده هستیم
یک استراتژی هدفمند تهیه کنیم و برنامه که دقیقاً مناسب شما باشد.

سینا سلیمانی

سینا سلیمانی

بنیانگذار و مدیر عامل
علی شکوهمند

علی شکوهمند

هم بنیانگذار
حسین سلیمانی

حسین سلیمانی

رئیس هیات مدیره
نازنین ذاهدی

نازنین ذاهدی

عضو هیات مدیره
حسام زنگنه

حسام زنگنه

مدیر اجرایی
صبا کرابی

صبا کرابی

بلاگر
فائزه ناظمی

فائزه ناظمی

ادمین اینستاگرام
سحر غفوریان

سحر غفوریان

عکاس و تصویر بردار
سمیرا حسینی

سمیرا حسینی

مدیر منابع انسانی
حدیث سلطانی

حدیث سلطانی

عکاس و تصویر بردار
یاسین زنگنه

یاسین زنگنه

گرافیست و دیزاینر
سینا بخشی

سینا بخشی

گرافیست و دیزاینر