تیم حرفه ای

تیم اجرایی
بوم کار

ما در بوم کار یک  ” خانواده بزرگ ” از متخصصین هستیم .

افراد حرفه ای

تیم رهبری ما

ما تجربه کار با مشاغل بزرگ و کوچک را داریم و آماده هستیم
یک استراتژی هدفمند تهیه کنیم و برنامه که دقیقاً مناسب شما باشد.

سینا سلیمانی

سینا سلیمانی

بنیانگذار و مدیر عامل
علی شکوهمند

علی شکوهمند

هم بنیانگذار
حسین سلیمانی

حسین سلیمانی

رئیس هیات مدیره
نازنین ذاهدی

نازنین ذاهدی

عضو هیات مدیره
فائزه ناظمی

فائزه ناظمی

مدیر منابع انسانی
حسام زنگنه

حسام زنگنه

مدیر اجرایی
پریا چابکی

پریا چابکی

نوسنده وبسایت
بهار ضیایی

بهار ضیایی

بلاگر
سمیرا حسینی

سمیرا حسینی

مدیر منابع انسانی
مهدیه شکیبا

مهدیه شکیبا

ادمین اینستاگرام
یاسین زنگنه

یاسین زنگنه

گرافیست و دیزاینر
سینا بخشی

سینا بخشی

گرافیست و دیزاینر